Báo cáo

Báo cáo hàng tháng và hàng tuần có trong phần Báo cáo của menu đối tác. Những báo cáo này được xuất bản trong vòng một ngày của chu kỳ hoàn tất. Báo cáo hàng tháng được sử dụng cho hồ sơ tài chính. Người quản lý đối tác phát triển kinh doanh của bạn có thể chỉ cho bạn cách kết nối các bên thứ ba như Rentrak để truy cập báo cáo theo yêu cầu của bạn.

Để tải báo cáo xuống:

  1. Đăng nhập vào YouTube bằng tài khoản Googlequyền truy cập chủ sở hữu nội dung YouTube của bạn.

  2. Chuyển tới phần Báo cáo của menu đối tác.

  3. Chọn loại báo cáo bạn muốn tải xuống.

  4. Đối với báo cáo hiệu suất, giao dịch hay điều chỉnh, hãy chọn xem bạn muốn có báo cáo Hàng tháng hay Hàng tuần.

    Đối với báo cáo giao dịch, bạn cũng có tùy chọn báo cáo Hàng ngày.

  5. Tìm hàng cho báo cáo bạn muốn và chọn định dạng tải xuống từ cột Tải xuống.

    Đối với báo cáo giao dịch, chọn Báo cáo giao dịch nếu bạn muốn có thông tin chi tiết về mỗi giao dịch hoặc Theo báo cáo tiêu đề nếu bạn muốn có giao dịch tổng hợp cho tất cả các tiêu đề đã giao dịch.

* Nguồn: Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close