Quyền người dùng

Bạn có thể chỉ định quyền người dùng ở cấp tài khoản, thuộc tínhchế độ xem.

Để chỉ định quyền:

  1. Nhấp vào Quản trị.
  2. Nhấp vào Quản lý người dùng trong cột TÀI KHOẢN, THUỘC TÍNH hoặc CHẾ ĐỘ XEM.

Có bốn quyền mà bạn có thể áp dụng riêng lẻ hoặc kết hợp:

QuyềnGiải thích
Quản lý người dùngCó thể quản lý người dùng tài khoản (thêm/xóa người dùng, chỉ định quyền). Không bao gồm Chỉnh sửa hoặc Cộng tác. Có thể cấp quyền đầy đủ cho bất kỳ người dùng nào, bao gồm cả chính họ, cho bất kỳ tài khoản, thuộc tính hoặc chế độ xem nào mà họ có quyền này.
Chỉnh sửaCó thể thực hiện các chức năng quản trị và chức năng liên quan đến báo cáo (ví dụ: thêm/chỉnh sửa/xóa tài khoản, thuộc tính, chế độ xem, bộ lọc, mục tiêu, v.v. nhưng không quản lý người dùng) và xem dữ liệu báo cáo.

Bắt buộc phải có quyền chỉnh sửa ở cấp tài khoản để tạo bộ lọc. Bắt buộc phải có quyền chỉnh sửa ở cấp chế độ xem để áp dụng bộ lọc.

Bao gồm Cộng tác.

Cộng tácCó thể tạo, chỉnh sửa, xóa và chia sẻ nội dung cá nhân. Có thể cộng tác trên nội dung được chia sẻ. Bao gồm cả Đọc và phân tích.

Nội dung được chia sẻ bao gồm:

Đọc và phân tíchCó thể xem báo cáo và dữ liệu cấu hình; có thể thao tác với dữ liệu trong báo cáo (ví dụ: lọc bảng, thêm thứ nguyên phụ, tạo phân đoạn); có thể tạo nội dung cá nhân và chia sẻ nội dung đó, cũng như xem nội dung được chia sẻ. Không thể cộng tác trên nội dung được chia sẻ.

Các quyền ở cấp độ gốc được thừa kế theo mặc định (tài khoản > thuộc tính > chế độ xem). Ví dụ: khi bạn đặt quyền cho người dùng ở cấp tài khoản, thì người dùng đó có những quyền tương tự cho tất cả các thuộc tính và chế độ xem trong tài khoản đó.

Các quyền được đặt ở cấp độ con sẽ thay thế cho các quyền được đặt ở cấp độ gốc.

Khi bạn đi xuống phân cấp dưới, bạn có thể cấp nhiều quyền hơn, chứ không phải ít hơn, ví dụ: nếu người dùng có quyền Đọc & phân tích ở cấp tài khoản, thì bạn cũng có thể cấp quyền Chỉnh sửa ở cấp thuộc tính hoặc cấp chế độ xem; nhưng nếu người dùng có quyền Chỉnh sửa ở cấp tài khoản, thì bạn không thể giới hạn quyền thành chỉ Đọc & phân tích ở cấp thuộc tính.

Để xem người dùng có những quyền nào, bạn có hai tùy chọn. Từ trang Quản lý người dùng ở cấp tài khoản, thuộc tính hoặc chế độ xem:

  • Tìm kiếm tên người dùng cụ thể để xem quyền của người dùng đó.
  • Nhấp vào tiêu đề cột Quyền tài khoản để sắp xếp danh sách theo quyền.

* Nguồn: Google Analytics

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close