Thay đổi chi tiết kênh của bạn

Nếu bạn sử dụng tên và ảnh từ Tài khoản Google cho kênh YouTube của mình, bạn có thể cập nhật thông tin này bất kỳ lúc nào. Lưu ý rằng thao tác này sẽ thay đổi tên và ảnh của bạn trên các dịch vụ của Google.

Nếu đã bật tính năng dịch kênh, thì sau khi bạn đổi tên kênh, tên kênh của bạn có thể sẽ không cập nhật. Khi bạn thay đổi tên trên tài khoản của mình, tên đó sẽ chỉ được cập nhật theo ngôn ngữ gốc của bạn trên YouTube. Nếu muốn tên mới hiển thị bằng tất cả các ngôn ngữ, thì bạn cũng phải cập nhật cả bản dịch của mình. Bạn có thể tắt tính năng này nếu muốn giữ nguyên tên của bạn trong mọi ngôn ngữ.

Lưu ý: Bạn cũng có thể sử dụng tên khác trên YouTube ngoài tên Tài khoản Google của mình.

Nếu không thể làm theo các hướng dẫn này, có khả năng bạn đang sử dụng phiên bản YouTube cũ. Nếu đang dùng trình duyệt mới, hãy cập nhật phiên bản cũ lên phiên bản YouTube hiện tại.

Thay đổi tên kênh của bạn

Hãy đăng ký kênh Trợ giúp YouTube của chúng tôi để khai thác tối đa YouTube.
 1. Đăng nhập vào kênh của bạn trên YouTube.
 2. Nhấp vào biểu tượng tài khoản của bạn > cài đặt .
 3. Trong phần "Tổng quan", nhấp vào Chỉnh sửa trên Google bên cạnh tên kênh của bạn. 
 4. Cập nhật tên kênh rồi nhấp vào OK

Hãy tìm hiểu thêm cách đổi tên Tài khoản Google của bạn và sử dụng tên khác trên YouTube ngoài Tài khoản Google.

Thay đổi biểu tượng kênh

Bạn có thể thay đổi biểu tượng kênh tùy thích, không giới hạn số lần thay đổi.

Hãy đăng ký kênh Trợ giúp YouTube của chúng tôi để khai thác tối đa YouTube.
 1. Trên máy tính, đăng nhập vào kênh trên YouTube.
 2. Nhấp vào Menu .
 3. Chọn Kênh của tôi.
 4. Trỏ chuột vào biểu tượng kênh và nhấp vào Chỉnh sửa .

Thay đổi mô tả kênh

Nếu bạn tùy chỉnh bố cục của kênh:

 1. Đăng nhập vào kênh của bạn trên YouTube.
 2. Nhấp vào Menu .
 3. Chọn Kênh của tôi.
 4. Chọn tab Giới thiệu.
 5. Bên dưới phần "Mô tả", hãy nhấp vào Chỉnh sửa .
 6. Nhấp Xong.

Nếu bạn không tùy chỉnh bố cục của kênh:

 1. Đăng nhập vào kênh của bạn trên YouTube.
 2. Nhấp vào Menu .
 3. Chọn Kênh của tôi.
 4. Bên dưới tên kênh, hãy nhấp vào Chỉnh sửa .

Nếu bạn sử dụng tên và ảnh từ Tài khoản Google cho kênh YouTube của mình, bạn có thể cập nhật thông tin này bất kỳ lúc nào. Lưu ý rằng thao tác này sẽ thay đổi tên và ảnh của bạn trên các dịch vụ của Google.

Nếu đã bật tính năng dịch kênh, thì sau khi bạn đổi tên kênh, tên kênh của bạn có thể sẽ không cập nhật. Khi bạn thay đổi tên trên tài khoản của mình, tên đó sẽ chỉ được cập nhật theo ngôn ngữ gốc của bạn trên YouTube. Nếu muốn tên mới hiển thị bằng tất cả các ngôn ngữ, thì bạn cũng phải cập nhật cả bản dịch của mình. Bạn có thể tắt tính năng này nếu muốn giữ nguyên tên của bạn trong mọi ngôn ngữ.

Lưu ý: Bạn cũng có thể sử dụng tên khác trên YouTube ngoài tên Tài khoản Google của mình.

Thay đổi tên kênh của bạn

 1.  Trong ứng dụng dành cho thiết bị di động, hãy nhấn vào biểu tượng tài khoản .
 2. Nhấn vào Kênh của tôi.
 3. Ở góc phải của trang kênh, hãy nhấn vào biểu tượng Cài đặt .
 4. Ở bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa .
 5. Nhập tên đã cập nhật của bạn rồi nhấn vào OK.

Thay đổi biểu tượng kênh

 1. Nhấn vào biểu tượng tài khoản .
 2. Nhấn vào Kênh của tôi.
 3. Ở góc phải của trang kênh, hãy nhấn vào biểu tượng Cài đặt .
 4. Nhấn vào biểu tượng máy ảnh ở giữa màn hình.
 5. Chọn chụp ảnh hoặc chọn ảnh từ điện thoại của bạn

Thay đổi mô tả kênh

 1.  Trong ứng dụng dành cho thiết bị di động, hãy nhấn vào biểu tượng tài khoản .
 2. Nhấn vào Kênh của tôi.
 3. Ở góc phải của trang kênh, hãy nhấn vào biểu tượng Cài đặt .
 4. Ở bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa .
 5. Nhập mô tả đã cập nhật của bạn và nhấn vào OK.

Nếu các hướng dẫn ở trên không đưa bạn đến đúng nơi thì có thể bạn chưa nhận được phiên bản mới của tính năng đang dần ra mắt với tất cả người dùng này. Vui lòng sử dụng hướng dẫn dưới đây.

 1. Trong ứng dụng dành cho thiết bị di động, hãy nhấn vào Tài khoản .
 2. Nhấn vào biểu tượng kênh để chuyển đến kênh của bạn.
 3. Ở góc phải của trang kênh, hãy nhấn vào Cài đặt .
 4. Ở bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa .
 5. Nhập mô tả đã cập nhật của bạn và nhấn vào OK

 

Nếu bạn sử dụng tên và ảnh từ Tài khoản Google cho kênh YouTube của mình, bạn có thể cập nhật thông tin này bất kỳ lúc nào. Lưu ý rằng thao tác này sẽ thay đổi tên và ảnh của bạn trên các dịch vụ của Google.

Nếu đã bật tính năng dịch kênh, thì sau khi bạn đổi tên kênh, tên kênh của bạn có thể sẽ không cập nhật. Khi bạn thay đổi tên trên tài khoản của mình, tên đó sẽ chỉ được cập nhật theo ngôn ngữ gốc của bạn trên YouTube. Nếu muốn tên mới hiển thị bằng tất cả các ngôn ngữ, thì bạn cũng phải cập nhật cả bản dịch của mình. Bạn có thể tắt tính năng này nếu muốn giữ nguyên tên của bạn trong mọi ngôn ngữ.

Lưu ý: Bạn cũng có thể sử dụng tên khác trên YouTube ngoài tên Tài khoản Google của mình.

Thay đổi tên kênh của bạn

Hãy đăng ký kênh Trợ giúp YouTube của chúng tôi để khai thác tối đa YouTube.
 1. Nhấn vào biểu tượng tài khoản .
 2. Nhấn vào Kênh của tôi.
 3. Ở góc phải của trang kênh, hãy nhấn vào biểu tượng Cài đặt .
 4. Bên cạnh tên của bạn, hãy nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa .
 5. Cập nhật tên kênh của bạn rồi nhấn vào Dấu kiểm ở góc.

Hãy tìm hiểu thêm về cách đổi tên Tài khoản Google của bạn và sử dụng một tên khác trên YouTube ngoài Tài khoản Google.

Thay đổi tên kênh trên ứng dụng YouTube dành cho iOS

Thay đổi biểu tượng kênh

 1. Nhấn vào biểu tượng tài khoản .
 2. Nhấn vào Kênh của tôi.
 3. Ở góc phải của trang kênh, hãy nhấn vào biểu tượng Cài đặt .
 4. Nhấn vào biểu tượng máy ảnh ở giữa màn hình.
 5. Chọn chụp ảnh hoặc chọn ảnh từ điện thoại của bạn.

Thay đổi mô tả kênh

 1. Nhấn vào biểu tượng tài khoản .
 2. Nhấn vào Kênh của tôi.
 3. Ở góc phải của trang kênh, hãy nhấn vào biểu tượng Cài đặt .
 4. Bên cạnh phần mô tả, hãy nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa .
 5. Cập nhật tên kênh của bạn rồi nhấn vào dấu kiểm ở góc.

* Nguồn: Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close