Giới thiệu về thuộc tính

Mặc dù bạn có thể nghĩ về trang web hoặc ứng dụng trên điện thoại di động như một phần thuộc tính khác biệt, trong thế giới thực, như mặt trước cửa hàng, Analytics chỉ hiểu thuộc tính là tài nguyên được kết hợp với mã theo dõi của bạn. Khi bạn theo dõi tài nguyên bằng cách sử dụng Analytics, bạn bao gồm ID thuộc tính trong mã theo dõi mà bạn đặt trên mã nguồn trang web hoặc mã nguồn ứng dụng của mình. Dữ liệu hiệu suất, như số lượng người dùng hoặc số lần xem màn hình, cho các tài nguyên được gắn thẻ với cùng một ID được thu thập vào thuộc tính tương ứng.

Ví dụ: nếu bạn kết hợp một ID thuộc tính với hai trang web, dữ liệu cho cả hai trang web xuất hiện trong cùng một thuộc tính trong tài khoản Analytics của bạn. Sau đó, bạn có thể sử dụng

chế độ xembộ lọc

để tổ chức dữ liệu. Thâm chí, bạn có thể tách riêng dữ liệu thêm nữa ở cấp báo cáo bằng các công cụ như

Phân đoạn

.

Xem xét các mục tiêu báo cáo dài hạn của bạn và cách chúng có thể ảnh hưởng đến cấu trúc tài khoản của bạn. Tạo kế hoạch triển khai trước khi bạn thiết lập thuộc tính mới. Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn có nhiều tài nguyên tất cả đều gửi dữ liệu đến cùng một thuộc tính. Trong trường hợp khác, bạn có thể muốn mỗi tài nguyên gửi dữ liệu đến thuộc tính riêng biệt. Trong cả hai trường hợp, bạn đều có thể sử dụng chế độ xembộ lọc để tạo khía cạnh cụ thể của dữ liệu.

* Nguồn: Google Analytics

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close