Tạo quảng cáo click đến Messenger bằng quy trình tạo theo hướng dẫn

Bạn không thể nhắm mục tiêu quảng cáo click đến Messenger tới những người dưới 18 tuổi.

Các quảng cáo này hoạt động với 2 mục tiêu: Tin nhắn và Chuyển đổi. Trong quá trình tạo quảng cáo, bạn sẽ tạo cả quảng cáo lẫn trải nghiệm chào mừng mà mọi người sẽ thấy trong Messenger sau khi nhấp vào quảng cáo.

Trước khi bạn bắt đầu

 • Mục tiêu Tin nhắn sẽ tối ưu hóa việc phân phối quảng cáo tới những người có nhiều khả năng phản hồi doanh nghiệp của bạn hơn trong Messenger.
 • Mục tiêu Chuyển đổi sẽ được nhà quảng cáo dùng nếu họ đang theo dõi sự kiện bằng Facebook pixel và tăng sự kiện chuyển đổi theo quy mô.

Tạo quảng cáo

Cách tạo quảng cáo click đến Messenger:

 1. Trong Trình quản lý quảng cáo, đi tới phần Tạo quảng cáo.
 2. Đối với mục tiêu Tin nhắn, hãy chọn Tin nhắn.
 • Đối với mục tiêu Chuyển đổi, hãy chọn Chuyển đổi.
 • Đối với mục tiêu Tin nhắn, trong phần Đích đến của tin nhắn, hãy chọn Messenger/Click đến Messenger.
  • Đối với mục tiêu Chuyển đổi, trong phần Chuyển đổi, hãy chọn Messenger.
 • Chỉnh sửa Đối tượng, Vị trí quảng cáo, Ngân sách và Lịch chạy rồi nhấp vào Tiếp.
 • Chọn định dạng quảng cáo.
 • Chọn Thiết lập Messenger. Mọi người sẽ nhìn thấy nội dung ở phần này trong Messenger sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn. Bạn có thể thiết lập tin nhắn bằng 2 cách:
  • Mẫu tiêu chuẩn: Một mẫu mặc định với nội dung đã điền trước dựa trên những cách làm tốt nhất. Bạn có thể xem lại nội dung mặc định và đăng. Bạn cũng có thể chỉnh sửa mẫu đó để phản ánh nội dung quảng cáo và mục tiêu cụ thể của chiến dịch.
  • Mẫu tùy chỉnh: Một mẫu để bạn tạo riêng cho mình, có thể chỉnh sửa. Với mẫu này, bạn có thể thêm hình ảnh, video, nút, v.v. vào trải nghiệm lời chào của mình. Bạn có thể lưu và sử dụng lại mẫu tùy chỉnh cho các chiến dịch trong tương lai.
 • Hoàn tất chỉnh sửa quảng cáo. Để đăng, hãy nhấp vào Xác nhận.
 • Sau khi được xét duyệt, quảng cáo của bạn sẽ bắt đầu hiển thịvị trí quảng cáo đã chọn. Khi ai đó nhấp vào, quảng cáo sẽ mở trong Messenger và tin nhắn chào mừng sẽ hiển thị.

  Tìm hiểu thêm

  Cách làm tốt nhất cho quảng cáo Click đến Messenger

  Xem hiệu quả của quảng cáo Click đến Messenger

  * Nguồn: Facebook

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Close