Ngân sách hàng ngày

Ngân sách hàng ngày là số tiền trung bình bạn cho biết mình sẵn sàng chi tiêu cho một nhóm quảng cáo cụ thể mỗi ngày. Mỗi nhóm quảng cáo sẽ có ngân sách riêng của mình, vì vậy hãy lưu ý đến điều này nếu bạn có nhiều nhóm quảng cáo đang hoạt động trong tài khoản của mình.

Tìm hiểu thêm về cách chọn ngân sách hàng ngày cho nhóm quảng cáo của bạn.

* Nguồn: Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close