Thêm người vào tài khoản quảng cáo

Nếu muốn quản lý quảng cáo của mình cùng người khác, bạn có thể thêm họ vào tài khoản quảng cáo đó. Bạn có thể cấp một số quyền khác nhau cho người khác, tùy vào việc bạn muốn cấp cho họ quyền gì:

  • Quản trị viên tài khoản quảng cáo: Quản trị viên có thể tạo, chỉnh sửa và xem quảng cáo, truy cập báo cáo, chỉnh sửa phương thức thanh toán và quản lý quyền quản trị.
  • Nhà quảng cáo của tài khoản quảng cáo: Nhà quảng cáo có thể tạo, chỉnh sửa, xem quảng cáo và truy cập báo cáo.
  • Nhà phân tích tài khoản quảng cáo: Nhà phân tích có thể xem quảng cáo và truy cập báo cáo.

Hãy nhớ rằng, việc chia sẻ tài khoản Facebook của bạn và/hoặc tạo trang cá nhân không xác thực mà bạn quản lý cùng nhiều người là vi phạm Điều khoản dịch vụTiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi. Nhờ khả năng thêm người vào tài khoản quảng cáo, bạn có thể làm việc trong quảng cáo trên Facebook cùng những người khác ở công ty mình. Những người bạn thêm sẽ không thể đăng nhập với tư cách bạn hoặc xem thông tin bạn không chia sẻ với họ trên trang cá nhân hay Bảng tin của bạn.

Lưu ý rằng bạn chỉ có thể cấp quyền truy cập tài khoản quảng cáo cho những người có tài khoản Facebook. Nếu người mà bạn muốn thêm không có tài khoản Facebook, thì họ có thể tạo tài khoản mới chỉ với vài bước.

Các bước để thêm ai đó vào tài khoản quảng cáo của bạn

  1. Đi tới Cài đặt tài khoản quảng cáo trong Trình quản lý quảng cáo. Bạn có thể được yêu cầu nhập lại mật khẩu.
  2. Trong phần Vai trò trên tài khoản quảng cáo, nhấp vào Thêm người.
  3. Nhập tên hoặc địa chỉ email của người bạn muốn cấp quyền truy cập.
  4. Nhấp vào menu thả xuống để chọn vai trò của họ rồi nhấp vào Xác nhận.

Ngay lập tức, người bạn thêm sẽ có quyền truy cập vào tài khoản quảng cáo của bạn theo vai trò bạn chọn cho họ. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể thay đổi quyền của họ hoặc xóa một người khỏi tài khoản quảng cáo của mình bằng cách nhấp vào X ở cạnh tên họ.

* Nguồn: Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close