Giới thiệu về phân bổ

Nếu bạn đã biết cách phân bổ hoạt động và đang tìm thêm thông tin về Phân bổ trên Facebook, hãy tìm hiểu thêm về cách bắt đầu.

Hãy tìm hiểu về cách phân bổ hoạt động để biết tác động của quảng cáo và tìm hiểu về các mô hình phân bổ khác nhau mà bạn có thể áp dụng cho dữ liệu của mình.

Cách phân bổ hoạt động

Phân bổ là quá trình ấn định giá trị đóng góp cho các điểm tiếp xúc nằm trên lộ trình chuyển đổi của người tiêu dùng. Khi hiểu rõ hơn quảng cáo nào sẽ nhận được giá trị đóng góp để thúc đẩy người tiêu dùng thực hiện hành động mà bạn muốn, chẳng hạn như mua hàng, bạn có thể đo lường hiệu quả quảng cáo cũng như đưa ra quyết định chính xác hơn về hoạt động lập kế hoạch và tối ưu hóa cho tương lai.

Ví dụ: giả sử một người xem quảng cáo của bạn trong khi duyệt qua ứng dụng Facebook trên điện thoại di động, trên trang web mà họ truy cập bằng máy tính cơ quan và trên công cụ tìm kiếm bằng máy tính ở nhà. Nếu quảng cáo gần đây nhất mà người này nhấp vào trước khi mua hàng là quảng cáo trên công cụ tìm kiếm từ máy tính tại nhà, thì xu hướng suy nghĩ sẽ là giao dịch bán hàng có được hoàn toàn là nhờ quảng cáo trên công cụ tìm kiếm này, ngay cả khi tất cả các quảng cáo khác đã góp phần xây dựng mức độ nhận biết và cân nhắc.

Mỗi bước dẫn đến chuyển đổi này được gọi là một điểm tiếp xúc, bao gồm mọi tương tác của người tiêu dùng với quảng cáo. Các điểm tiếp xúc này tạo nên lộ trình chuyển đổi của người tiêu dùng, có thể có dạng như sau:

Phân bổ kết hợp dữ liệu về các điểm tiếp xúc trong lộ trình chuyển đổi của người tiêu dùng với mô hình bạn chọn áp dụng cho dữ liệu này để biết các điểm tiếp xúc nào sẽ nhận được giá trị đóng góp cho chuyển đổi. Hãy tìm hiểu thêm về cách xác định điểm tiếp xúc trong Phân bổ trên Facebook.

Thông qua các giải pháp đo lường như Phân bổ trên Facebook, Facebook sử dụng phương thức đo lường dựa trên người thật để giúp bạn hiểu rõ hơn các bước mọi người thực hiện trước khi chuyển đổi sau khi xem quảng cáo. Bằng cách tận dụng hành động đăng nhập liên tục vào Facebook, Facebook giúp bạn liên kết hành động trực tiếp với người thật đã thực hiện hành động đó trên các nhà phát hành, kênh và thiết bị cả bên trong lẫn bên ngoài Facebook. Cách này khác với cách của các công cụ đo lường khác chỉ có thể đo lường quảng cáo dựa trên ID quảng cáo trên thiết bị hoặc cookie. Đo lường chỉ dựa trên cookie hoặc thiết bị có thể đo sai hiệu quả khi sử dụng riêng để đo lường người, vì phương thức này có thể bỏ qua các điểm tiếp xúc khác nhau trong hành trình chuyển đổi của bạn.

Hãy tìm hiểu thêm về cách sử dụng phân bổ dựa trên người thật bằng cách bắt đầu với Phân bổ trên Facebook.

Dữ liệu cần phân bổ

Bạn cần đảm bảo rằng mình đang thu thập cả dữ liệu chuyển đổi và dữ liệu quảng cáo. Lưu ý: Nếu đã thu thập dữ liệu chuyển đổi và dữ liệu quảng cáo, thì bạn có thể bắt đầu sử dụng Phân bổ trên Facebook mà không cần thiết lập thêm.

Dữ liệu quảng cáo

Bạn có thể hình dung dữ liệu quảng cáo là tất cả dữ liệu về nơi và cách mọi người tương tác với quảng cáo của bạn. Dữ liệu này bao gồm lượt hiển thị, lượt click và chi tiêu. Để đạt được kết quả tốt nhất, bạn nên xem xét mọi điểm tiếp xúc và thu thập dữ liệu quảng cáo từ tất cả các chiến dịch của mình, bao gồm các chiến dịch bạn đang chạy trên nền tảng quảng cáo bên thứ ba chứ không phải trên Facebook.

Nếu là nhà quảng cáo trên Facebook, thì bạn có thể xem dữ liệu quảng cáo, kể cả lượt hiển thị và lượt click, từ nhóm ứng dụng và dịch vụ của Facebook.

Nếu muốn theo dõi các điểm tiếp xúc bên ngoài Facebook (ví dụ: điểm tiếp xúc tự động, tìm kiếm hoặc hiển thị), thì bạn có thể cài đặt thẻ hiển thị và thẻ click trên tất cả chiến dịch kỹ thuật số của mình để so sánh hiệu quả quảng cáo trên các nhà phát hành, kênh và thiết bị. Hãy tìm hiểu thêm về cách thêm nền tảng quảng cáo bên thứ ba vào Phân bổ trên Facebook để theo dõi tất cả các chiến dịch kỹ thuật số và hiểu rõ hơn về lộ trình chuyển đổi của bạn.

Dữ liệu chuyển đổi

Bạn có thể thiết lập Facebook pixel cho trang web, Facebook SDK cho ứng dụng di động hoặc Chuyển đổi offline để thu thập dữ liệu chuyển đổi:

  • Facebook pixel: Hãy thêm Facebook pixel để hiểu hành động mà mọi người thực hiện trên trang web của bạn, kể cả việc họ có mua hàng hay không.
  • Facebook SDK: Cài đặt Facebook SDK và thêm sự kiện trong ứng dụng để biết cách mọi người sử dụng ứng dụng di động của bạn, kể cả việc họ có mua hàng hay không.
  • Chuyển đổi offline: Thiết lập nhóm sự kiện offline để hiểu những sự kiện offline nào, chẳng hạn như mua hàng tại cửa hàng bán lẻ hoặc đặt hàng qua điện thoại, có được nhờ quảng cáo trên Facebook.

Sau khi bắt đầu thu thập dữ liệu chuyển đổi và quảng cáo, bạn có thể phân tích dữ liệu bằng cách áp dụng các mô hình phân bổ khác nhau.

Các loại mô hình phân bổ

Mô hình phân bổ xác định cách ấn định giá trị đóng góp cho các điểm tiếp xúc của một chuyển đổi. Các mô hình phân bổ khác nhau phân bổ số giá trị đóng góp khác nhau cho chuyển đổi trên quảng cáo của bạn. Mô hình phân bổ có thể dựa trên một quy tắc, một nhóm quy tắc hoặc mô hình thống kê. Khi sử dụng mô hình theo quy tắc, bạn có thể chọn quy tắc giúp xác định cách ấn định giá trị đóng góp cho các điểm tiếp xúc khác nhau của chuyển đổi. Mô hình một điểm giúp bạn ấn định giá trị đóng góp cho một điểm tiếp xúc duy nhất, trong khi đó, với mô hình đa điểm, bạn có thể ấn định giá trị đóng góp cho nhiều điểm tiếp xúc trong lộ trình chuyển đổi của người tiêu dùng. Các mô hình thống kê, như mô hình phân bổ theo dữ liệu của Facebook, xem xét dữ liệu lịch sử để xác định giá trị đóng góp và sẽ thay đổi theo hoạt động kinh doanh của bạn.

Phân bổ trên Facebook hỗ trợ một số mô hình phân bổ thống kê và theo quy tắc khác nhau để bạn có thể áp dụng làm công cụ phân tích dữ liệu. Mỗi mô hình phân bổ sẽ diễn giải dữ liệu của bạn theo những cách khác nhau để giúp bạn hiểu toàn diện về cách quảng cáo đang góp phần vào kết quả bán hàng.

  • Theo dữ liệu: Một mô hình thống kê do Facebook phát triển, ấn định phần trăm giá trị đóng góp cho từng điểm tiếp xúc dựa trên khả năng thúc đẩy mục tiêu kinh doanh.
  • Giá trị đóng góp đồng đều: Một mô hình theo quy tắc ấn định phần trăm giá trị đóng góp giống nhau cho từng điểm tiếp xúc của chuyển đổi trên lộ trình chuyển đổi.
  • Lượt click hoặc lượt truy cập cuối cùng: Một mô hình theo quy tắc chỉ được thiết kế cho mục đích xem xét lượt click hoặc lượt truy cập. Ấn định 100% giá trị đóng góp cho lượt click hoặc lượt truy cập cuối cùng thu được trước khi diễn ra chuyển đổi.
  • Điểm tiếp xúc cuối cùng: Một mô hình theo quy tắc được thiết kế để xem xét lượt click hoặc lượt truy cập, cũng như lượt hiển thị. Ấn định 100% giá trị đóng góp cho lượt click hoặc lượt truy cập cuối cùng thu được trước khi diễn ra chuyển đổi. Nếu không có lượt click hoặc lượt truy cập nào, thì mô hình này sẽ ấn định giá trị đóng góp cho lượt hiển thị cuối cùng.
  • Vị trí: Một mô hình theo quy tắc ấn định phần trăm cụ thể của giá trị đóng góp cho các điểm tiếp xúc đầu tiên và cuối cùng của chuyển đổi trong lộ trình chuyển đổi, trong đó giá trị đóng góp còn lại được phân bổ đồng đều trên tất cả các điểm tiếp xúc khác.
  • Suy giảm theo thời gian: Một mô hình theo quy tắc ấn định phần trăm giá trị đóng góp tăng dần các điểm tiếp xúc của chuyển đổi khi gần đến thời gian chuyển đổi hơn.

Bạn có thể so sánh các mô hình phân bổ khác nhau để hiểu rõ hơn cách quảng cáo của bạn có thể thúc đẩy chuyển đổi ở các điểm khác nhau trong suốt lộ trình chuyển đổi của người tiêu dùng. Theo thời gian, bạn sẽ hiểu phương diện của từng mô hình có thể giúp quảng cáo tác động nhiều nhất đến doanh nghiệp đồng thời biết cách tối ưu hóa các chiến dịch trong tương lai.

Tìm hiểu thêm về mô hình phân bổ.

* Nguồn: Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close