Những đơn vị tiền tệ được American Express chấp nhận

Địa chỉ lập hóa đơn trên tài khoản quảng cáo của bạn phải ở ngoài Hoa KỳCanada thì mới sử dụng được thẻ American Express bằng loại tiền được hỗ trợ, không phải đô la Mỹ. Nếu địa chỉ lập hóa đơn của bạn nằm ngoài Hoa Kỳ và Canada, thì American Express sẽ chấp nhận các loại đơn vị tiền tệ sau đây cho các giao dịch mua quảng cáo trên Facebook:

* Nguồn: Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close