Messenger

Bạn muốn đạt được điều gì với Messenger?

Để gia tăng số người tiếp cận cho chiến dịch quảng cáo của bạn, hãy thử quảng cáo trên Messenger

Để mở cuộc trò chuyện trong Messenger, hãy dùng thử quảng cáo click đến Messenger

Để nhắm mục tiêu lại khách hàng trong Messenger, hãy dùng thử Tin nhắn được tài trợ

Quảng cáo trên Messenger

 1. Đi tới Công cụ tạo quảng cáo.
 2. Chọn mục tiêu của bạn và nhấp vào Tiếp tục. Xem mục tiêu được hỗ trợ.
 • Nếu bạn đã chọn mục tiêu lưu lượng truy cập, chuyển đổi hoặc tin nhắn, hãy hoàn tất phần Trang đích.
  • Nếu bạn chọn Messenger, cuộc trò chuyện trên Messenger sẽ mở khi mọi người nhấp vào quảng cáo của bạn.
  • Nếu bạn chọn URL trang web, thì trình duyệt Messenger sẽ mở tới trang web của bạn khi mọi người nhấp vào quảng cáo.
  • Nếu bạn chọn Ứng dụng, ứng dụng của doanh nghiệp bạn sẽ mở khi mọi người nhấp vào quảng cáo.
 • Chọn Vị trí quảng cáo tự động hoặc Chỉnh sửa vị trí quảng cáo nếu muốn.
  • Vị trí quảng cáo tự động được thiết kế để phân phối lượt hiển thị quảng cáo cho vị trí quảng cáo có nhiều khả năng thúc đẩy kết quả chiến dịch nhất với chi phí thấp nhất có thể. Nếu chọn chỉnh sửa vị trí quảng cáo, bạn có thể bao gồm Messenger (với điều kiện là phải chọn cả Bảng tin Facebook).
 • Chỉnh sửa Đối tượng, Ngân sách và Lịch chạy rồi nhấp vào Tiếp.
 • Chọn định dạng. Xem các định dạng tương thích.
 • Để hoàn tất việc chỉnh sửa quảng cáo, hãy nhấp vào Xong.
 • Nhấp vào Đặt hàng để đăng quảng cáo.
 • Thông tin này có hữu ích không?

  Quảng cáo nhấp để mở Messenger

  Tạo quảng cáo cho Facebook, Instagram và Messenger thuộc loại click đến Messenger

  Bạn không thể nhắm mục tiêu quảng cáo click đến Messenger tới những người dưới 18 tuổi.

  Các quảng cáo này hoạt động với 2 mục tiêu: Tin nhắn và Chuyển đổi. Trong quá trình tạo quảng cáo, bạn sẽ tạo cả quảng cáo lẫn trải nghiệm chào mừng mà mọi người sẽ thấy trong Messenger sau khi nhấp vào quảng cáo.

  Trước khi bạn bắt đầu

  • Mục tiêu Tin nhắn sẽ tối ưu hóa việc phân phối quảng cáo tới những người có nhiều khả năng phản hồi doanh nghiệp của bạn hơn trong Messenger.
  • Mục tiêu Chuyển đổi sẽ được nhà quảng cáo dùng nếu họ đang theo dõi sự kiện bằng Facebook pixel và tăng sự kiện chuyển đổi theo quy mô.

  Tạo quảng cáo

  Cách tạo quảng cáo click đến Messenger:

  1. Trong Trình quản lý quảng cáo, đi tới phần Tạo quảng cáo.
  2. Đối với mục tiêu Tin nhắn, hãy chọn Tin nhắn.
  • Đối với mục tiêu Chuyển đổi, hãy chọn Chuyển đổi.
 • Đối với mục tiêu Tin nhắn, trong phần Đích đến của tin nhắn, hãy chọn Messenger/Click đến Messenger.
  • Đối với mục tiêu Chuyển đổi, trong phần Chuyển đổi, hãy chọn Messenger.
 • Chỉnh sửa Đối tượng, Vị trí quảng cáo, Ngân sách và Lịch chạy rồi nhấp vào Tiếp.
 • Chọn định dạng quảng cáo.
 • Chọn Thiết lập Messenger. Mọi người sẽ nhìn thấy nội dung ở phần này trong Messenger sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn. Bạn có thể thiết lập tin nhắn bằng 2 cách:
  • Mẫu tiêu chuẩn: Một mẫu mặc định với nội dung đã điền trước dựa trên những cách làm tốt nhất. Bạn có thể xem lại nội dung mặc định và đăng. Bạn cũng có thể chỉnh sửa mẫu đó để phản ánh nội dung quảng cáo và mục tiêu cụ thể của chiến dịch.
  • Mẫu tùy chỉnh: Một mẫu để bạn tạo riêng cho mình, có thể chỉnh sửa. Với mẫu này, bạn có thể thêm hình ảnh, video, nút, v.v. vào trải nghiệm lời chào của mình. Bạn có thể lưu và sử dụng lại mẫu tùy chỉnh cho các chiến dịch trong tương lai.
 • Hoàn tất chỉnh sửa quảng cáo. Để đăng, hãy nhấp vào Xác nhận.
 • Sau khi được xét duyệt, quảng cáo của bạn sẽ bắt đầu hiển thị ở vị trí quảng cáo đã chọn. Khi ai đó nhấp vào, quảng cáo sẽ mở trong Messenger và tin nhắn chào mừng sẽ hiển thị.

  Tìm hiểu thêm

  Cách làm tốt nhất cho quảng cáo Click đến Messenger

  Xem hiệu quả của quảng cáo Click đến Messenger

  Thông tin này có hữu ích không?

  Khi thiết lập quảng cáo mở ra cuộc trò chuyện, bạn có tùy chọn thiết lập nội dung qua Tạo nhanh.

  Cách truy cập công cụ Tạo nhanh:

  1. Đi tới công cụ Tạo quảng cáo
  2. Nhấp vào Thiết lập nội dung trên Messenger

  Sử dụng Tạo nhanh để chọn:

  • Văn bản giới thiệu chào đón những người nhắn tin cho doanh nghiệp bạn
  • Định dạng tin nhắn về cách hiển thị video, văn bản và/hoặc hình ảnh trong Messenger
  • Các hành động như Câu trả lời nhanhNút cho phép mọi người nhắn tin cho doanh nghiệp nhận câu trả lời và thông tin nhanh hơn

  Thông tin này có hữu ích không?

  Trước khi bạn bắt đầu

  Để đo lường chuyển đổi, hãy đưa pixel vào trang web của bạn.

  Xem chuyển đổi cho quảng cáo trong Hộp thư Messenger

  Cách đo lường chuyển đổi cho quảng cáo trong Hộp thư Messenger:

  1. Mở Trình quản lý quảng cáo.
  2. Chọn Tùy chỉnh.
  • Bạn cũng có thể xem các số liệu khác mà mình quan tâm trong tab này.
 • Chọn các sự kiện pixel phù hợp.
 • Xem số chuyển đổi được liên kết với quảng cáo của bạn.
 • Tùy chỉnh thời gian phân bổ của các số liệu ở trên bằng cách chọn Thay đổi khoảng thời gian phân bổ ở dưới cùng bên phải.
  • Khoảng thời gian mặc định sẽ được đặt thành 1 ngày sau khi xem và 27 ngày sau khi nhấp vào quảng cáo.

  Tìm hiểu thêm

  Giới thiệu về quảng cáo trên Messenger

  Thông tin này có hữu ích không?

  Tin nhắn được tài trợ

  Khi sử dụng tin nhắn được tài trợ, bạn có thể gửi trực tiếp ưu đãi, quảng cáo hoặc thông tin cập nhật về doanh nghiệp liên quan cho những người đã trò chuyện với doanh nghiệp bạn trong Messenger. Những nhà quảng cáo đã kết nối với khách hàng trên Messenger, thông qua một bot cho Messenger hoặc tính năng hỗ trợ chat trực tiếp, nên sử dụng Tin nhắn được tài trợ để tương tác lại với khách hàng.

  Bạn có thể sử dụng tin nhắn được tài trợ hiệu quả nhất cho những mục đích sau:

  • Củng cố mối quan hệ hiện tại bằng cách gửi ưu đãi, thông tin cập nhật phù hợp và nội dung khuyến mãi khác
  • Tương tác lại với khách hàng ở nơi họ dừng lại trong cuộc trò chuyện với bot của bạn
  • Thu hút khách hàng hiện có sử dụng một tính năng hoặc sản phẩm cụ thể bên trong bot

  Tìm hiểu thêm

  Tạo tin nhắn được tài trợ

  Thông tin này có hữu ích không?

  Tin nhắn được tài trợ chỉ nhắm mục tiêu những người mà bạn đã trò chuyện trong Messenger

  Tin nhắn được tài trợ tạo điều kiện để bạn tái thu hút những người đã trò chuyện với doanh nghiệp mình thông qua quảng cáo được nhắm mục tiêu, theo ngữ cảnh. Bạn có thể tạo tin nhắn được tài trợ thông qua Trình quản lý quảng cáo hoặc thông qua API này.

  Cách tạo tin nhắn được tài trợ thông qua Trình quản lý quảng cáo:

  1. Truy cập Trình quản lý quảng cáo và nhấp vào Tạo quảng cáo. Đảm bảo bạn đang thực hiện theo quy trình Tạo theo hướng dẫn.
  2. Trong cột Cân nhắc, hãy chọn mục tiêu Tin nhắn.
  3. Nhập tên chiến dịch và nhấp vào Tiếp tục.
  4. Trong Đích đến của tin nhắn, hãy chọn Messenger.
  5. Trong menu thả xuống Messenger, hãy nhấp vào Tin nhắn được tài trợ bên dưới trang kinh doanh mong muốn.

   • Lưu ý: Chỉ phân phối duy nhất một tin nhắn được tài trợ cho mỗi người, mỗi nhóm quảng cáo. Để phân phối nhiều tin nhắn được tài trợ cho mỗi người trong một chiến dịch, hãy chọn Tạo nhiều nhóm quảng cáo mới ở đầu phần Nhóm quảng cáo và tạo các nhóm quảng cáo duy nhất tương ứng với số tin nhắn được tài trợ mà bạn muốn gửi cho mỗi người.
  6. Chọn ngân sách:

   • Bạn sẽ phân phối phần lớn tin nhắn được tài trợ của mình trong vòng 3-5 ngày sau khi bắt đầu chiến dịch. Nếu muốn lên lịch thủ công ngày bắt đầu và kết thúc của chiến dịch, bạn nên đặt khoảng thời gian chạy chiến dịch trong tối thiểu một tuần để đảm bảo phân phối đầy đủ.
   • Giá thầu tối thiểu để nhận phân phối tin nhắn được tài trợ khác nhau tùy theo quốc gia. Giá thầu khuyến nghị sẽ tự động được tải trong phần Chiến lược giá thầu của luồng tạo quảng cáo. Tại Hoa Kỳ, giá thầu khuyến nghị là $30 trên 1.000 lượt hiển thị.

   • Lưu ý: Tin nhắn được tài trợ hiện không hỗ trợ lên lịch quảng cáo và sẽ phân phối theo lịch phân phối tăng tốc.
  7. Sau khi thiết lập ngân sách, hãy nhấp vào Tiếp tục.
   • Lưu ý: Giá thầu tối thiểu để nhận phân phối tin nhắn được tài trợ khác nhau tùy theo quốc gia. Giá thầu khuyến nghị sẽ tự động được tải trong phần Chiến lược giá thầu của luồng tạo quảng cáo. Tại Hoa Kỳ, giá thầu khuyến nghị là $30 trên 1.000 lượt hiển thị.
  8. Tạo quảng cáo và nhấp vào Xác nhận.
  9. Trong phần Thiết lập tin nhắn, hãy chọn định dạng cho tin nhắn được tài trợ của bạn, chỉ văn bản hay văn bản kèm hình ảnh. Tại đây, bạn có thể nhập nội dung tin nhắn và tải ảnh lên nếu muốn.
  10. Trong phần Hành động của khách hàng, bạn có thể thêm câu trả lời nhanh cho tin nhắn của mình. Câu trả lời nhanh là các bong bóng đặt sẵn mà người dùng có thể nhấn vào. Các bong bóng này sẽ hiển thị để bắt đầu và hướng dẫn cuộc trò chuyện.
  11. Nhấp vào Đặt hàng, sau đó bạn có thể theo dõi quảng cáo tin nhắn được tài trợ.

  Nếu không mở cuộc trò chuyện trong Messenger với mọi người trên Trang, thì bạn có thể tăng khả năng khám phá trang bằng Quảng cáo click đến Messenger.

  Thông tin này có hữu ích không?

  Cách xem kết quả và theo dõi chuyển đổi cho tin nhắn được tài trợ:

  1. Đi tới Trình quản lý quảng cáo
  2. Chọn cột Tương tác với Messenger để xem số lượt hiển thị, số lượt click vào liên kết, số lượt phản hồi, số lượt chặnsố lượt chuyển đổi cho các tin nhắn được tài trợ.

  Lưu ý: Tin nhắn được tài trợ của bạn sẽ có thông tin chi tiết về quảng cáo giống như thông tin chi tiết của các chiến dịch khác, bao gồm khả năng xem kết quả ở cấp độ quảng cáo và nhóm quảng cáo.

  Thông tin này có hữu ích không?

  * Nguồn: Facebook

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Close