Những quyền nào khả dụng khi cấp cho ai đó quyền truy cập vào tài khoản quảng cáo?

Tài khoản quảng cáo có 3 loại quyền quản trị để hỗ trợ bạn quản lý tài khoản của mình. Khi bạn cấp cho ai đó quyền truy cập vào tài khoản quảng cáo, bạn chọn điều họ có thể làm hoặc xem bằng cách chỉ định vai trò cho họ. Bảng bên dưới trình bày 3 vai trò trên tài khoản quảng cáo (ngang) và quyền hạn của các vai trò đó (dọc):

Bạn cũng cần chỉ định vai trò cho mọi người trên Trang Facebook hoặc ứng dụng của bạn để cho phép họ tạo và chỉnh sửa quảng cáo. Tìm hiểu thêm

Việc cấp cho mọi người quyền đối với tài khoản quảng cáo của bạn không cấp cho họ quyền đăng nhập với tư cách là bạn hoặc xem nội dung trên trang cá nhân của bạn mà bạn không chia sẻ với họ.

Tìm hiểu cách chỉnh sửa quyền quản trị.

* Nguồn: Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close