Giới thiệu về quảng cáo trên Messenger

Các vị trí này hiện chưa có ở dạng vị trí quảng cáo độc lập. Hãy chỉnh sửa vị trí quảng cáo để bao gồm Stories và Hộp thư Messenger (với điều kiện là bạn phải chọn cả Bảng tin Facebook).

Có 2 tùy chọn quảng cáo trên Messenger: Quảng cáo trong Hộp thư Messenger và Quảng cáo trong Messenger Stories.

Quảng cáo trong Hộp thư Messenger

Quảng cáo xuất hiện trong Hộp thư Messenger giữa các cuộc trò chuyện. Khi ai đó nhấp vào quảng cáo, họ sẽ được chuyển đến trang đích mà bạn chọn khi tạo quảng cáo. Quảng cáo trong Hộp thư được tự động phân phối đếnvị trí có nhiều khả năng thúc đẩy kết quả chiến dịch nhất, với chi phí thấp nhất có thể. Khi tạo quảng cáo trên Messenger, bạn có thể nhắm mục tiêu mọi người dựa trên thông tin họ đưa vào trang cá nhân, trang, nhóm cùng các quan hệ kết nối khác trên Facebook và Instagram.

Quảng cáo trong Messenger Stories

Quảng cáo xuất hiện trong Messenger Stories giữa tin tự nhiên, tương tự như quảng cáo được dùng trên Facebook Stories và Instagram Stories. Nhà quảng cáo có thể sử dụng vị trí quảng cáo trên Messenger Stories để tăng số người tiếp cận chiến dịch của họ trên Instagram Stories và Facebook Stories.

Tìm hiểu thêm

* Nguồn: Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close