Sở thích

Sở thích cho phép bạn tinh chỉnh đối tượng mục tiêu của quảng cáo dựa trên nội dung họ đưa vào trang cá nhân của mình cũng như Trang, nhóm và nội dung khác trên Facebook mà họ được kết nối. Tùy chọn này bao gồm các phần như sở thích, hoạt động, nhạc yêu thích, phim và chương trình truyền hình.

Đối tượng của bạn sẽ không nhìn thấy quảng cáo vì họ tìm kiếm thuật ngữ bạn đã nhắm mục tiêu hoặc do những hành động khác họ thực hiện trên Facebook.

* Nguồn: Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close