Giá thầu

Số tiền tối đa mục tiêu bạn sẽ thanh toán trên mỗi kết quả cho nhóm quảng cáo của mình. Số tiền này có thể hiển thị là Tự động nếu bạn đã chọn đặt giá thầu tự động.

* Nguồn: Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close