Quản lý phương thức thanh toán cho quảng cáo trên Facebook

Bài viết này dành cho nhà quảng cáo muốn quản lý các phương thức thanh toán mà họ sử dụng cho quảng cáo trên Facebook. Để được trợ giúp quản lý các phương thức thanh toán được kết nối với tài khoản Facebook cá nhân của bạn (như dành cho trò chơi, quyên góp và Messenger), hãy truy cập vào đây.

Bạn có thể lựa chọn nhiều loại phương thức thanh toán khi chạy quảng cáo trên Facebook. Bạn luôn có thể quản lý phương thức thanh toán từ Cài đặt thanh toán trong Trình quản lý quảng cáo.

Lưu ý: nếu bạn dùng chung phương thức thanh toán hoặc tài khoản quảng cáo với người khác, hãy nhớ kiểm tra với họ nếu bạn không nhận ra các khoản phí trên hóa đơn của mình. Thông thường trong trường hợp này, người khác đã chạy các quảng cáo riêng biệt bằng phương thức thanh toán hoặc tài khoản quảng cáo của bạn.

Trước khi bạn bắt đầu

Thêm một phương thức thanh toán vào tài khoản quảng cáo

Cài đặt thanh toán trong Trình quản lý quảng cáo là nơi bạn có thể thêm phương thức thanh toán mới vào tài khoản quảng cáo của mình.

Trước khi thực hiện các bước được hiển thị ở đây, hãy lưu ý những điều sau:

 • Đầu tiên, đảm bảo bạn là quản trị viên của tài khoản quảng cáo mà mình đang làm việc. Bạn chỉ có thể quản lý phương thức thanh toán của tài khoản quảng cáo khi là quản trị viên. Tìm hiểu thêm về tài khoản quảng cáo và quyền.
 • Hãy kiểm tra để chắc chắn rằng phương thức thanh toán bạn đang cố thêm là tùy chọn thanh toán được chấp nhận cho quảng cáo trên Facebook.
 • Nếu tài khoản quảng cáo của bạn được thiết lập để thanh toán thủ công (nghĩa là bạn nạp tiền vào số dư tài khoản), bạn sẽ không thể thêm phương thức thanh toán theo cách được nêu tại đây. Ngoài ra, một số phương thức thanh toán sẽ không phải là tùy chọn có sẵn để bạn sử dụng (chẳng hạn như PayPal). Tìm hiểu thêm về thanh toán thủ công.

Các bước thêm phương thức thanh toán vào tài khoản quảng cáo

 1. Đi tới mục Cài đặt thanh toán trong Trình quản lý quảng cáo.
 2. Trong phần Phương thức thanh toán, hãy nhấp vào nút Thêm phương thức thanh toán.
 3. Chọn phương thức thanh toán bạn muốn thêm, điền thông tin của bạn rồi nhấp vào Tiếp tục. Làm theo bất kỳ hướng dẫn nào khác để thêm phương thức thanh toán của bạn.

Phương thức thanh toán sẽ được lưu vào tài khoản của bạn.

Trợ giúp khác

Dưới đây là một số tài nguyên hữu ích nếu bạn gặp sự cố với phương thức thanh toán của mình:

Xóa phương thức thanh toán khỏi tài khoản quảng cáo

Cài đặt thanh toán trong Trình quản lý quảng cáo là nơi bạn có thể xóa phương thức thanh toán khỏi tài khoản quảng cáo nếu không muốn sử dụng phương thức đó để thanh toán cho quảng cáo của mình nữa.

Trước khi thực hiện các bước được hiển thị ở đây, hãy lưu ý những điều sau:

 • Đầu tiên, đảm bảo bạn là quản trị viên của tài khoản quảng cáo mà mình đang làm việc. Bạn chỉ có thể quản lý phương thức thanh toán của tài khoản quảng cáo khi là quản trị viên. Tìm hiểu thêm về tài khoản quảng cáo và quyền.
 • Nếu bạn muốn xóa phương thức thanh toán chính hiện tại của mình nhưng cũng muốn tiếp tục quảng cáo trên Facebook, trước hết hãy thêm một phương thức thanh toán khác.
 • Nếu bạn muốn đóng tài khoản quảng cáo và xóa toàn bộ phương thức thanh toán khỏi đó, hãy làm theo các bước vô hiệu hóa tài khoản quảng cáo.
 • Nếu trước đây bạn đã thêm phương thức thanh toán vào tài khoản Facebook (chẳng hạn như để mua trò chơi hay ứng dụng), bạn sẽ nhìn thấy phương thức thanh toán đó trong danh sách phương thức thanh toán của mình. Bạn có thể xóa nếu không muốn phương thức thanh toán đó có trong tài khoản của mình nữa.

Các bước xóa phương thức thanh toán khỏi tài khoản quảng cáo

 1. Đi tới mục Cài đặt thanh toán trong Trình quản lý quảng cáo.
 2. Trong phần Phương thức thanh toán, hãy tìm phương thức thanh toán mà bạn muốn xóa rồi nhấp vào Xóa ở bên phải.
 3. Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy phương thức thanh toán mà mình muốn xóa, hãy nhấp vào Hiển thị thêm để hiển thị tất cả các phương thức thanh toán của tài khoản quảng cáo.

 4. Trong màn hình xác nhận, nhấp vào Xóa.

Phương thức thanh toán sẽ bị xóa khỏi tài khoản quảng cáo của bạn.

Thay đổi phương thức thanh toán chính cho quảng cáo

Phương thức thanh toán chính là phương thức thanh toán mặc định trên tài khoản quảng cáo. Đó là phương thức bị tính phí cho quảng cáo bạn tạo và chạy trên Facebook. Nếu đã thêm nhiều phương thức thanh toán vào tài khoản, bạn có thể chọn phương thức nào là phương thức thanh toán chính từ phần Cài đặt thanh toán trong Trình quản lý quảng cáo.

Trước khi thực hiện các bước được hiển thị ở đây, hãy lưu ý những điều sau:

 • Đầu tiên, đảm bảo bạn là quản trị viên của tài khoản quảng cáo mà mình đang làm việc. Bạn chỉ có thể quản lý phương thức thanh toán của tài khoản quảng cáo khi là quản trị viên. Tìm hiểu thêm về tài khoản quảng cáo và quyền.
 • Nếu tài khoản quảng cáo của bạn được thiết lập để thanh toán thủ công (nghĩa là bạn nạp tiền vào số dư tài khoản), thì tài khoản quảng cáo đó sẽ không có phương thức thanh toán chính vì bạn sẽ không bị tính phí tự động cho quảng cáo. Tìm hiểu thêm về thanh toán thủ công.

Các bước thay đổi phương thức thanh toán chính cho quảng cáo

 1. Đi tới mục Cài đặt thanh toán trong Trình quản lý quảng cáo.
 2. Trong phần Phương thức thanh toán, hãy tìm phương thức thanh toán mà bạn muốn, sau đó nhấp vào Đặt làm phương thức chính.
 3. Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy phương thức thanh toán mà mình muốn, hãy nhấp vào Hiển thị thêm để hiển thị tất cả các phương thức thanh toán của tài khoản quảng cáo.

 4. Trong màn hình xác nhận, hãy nhấp vào Đặt làm phương thức chính.

Phương thức thanh toán chính của bạn sẽ được cập nhật. Lưu ý rằng nếu gần đây bạn mới thêm một phương thức thanh toán mới, thì phương thức này cần được xác minh trước khi bạn có thể đặt làm phương thức thanh toán chính.

Chỉnh sửa hoặc cập nhật phương thức thanh toán

Cài đặt thanh toán trong Trình quản lý quảng cáo là nơi bạn có thể chỉnh sửa hoặc cập nhật chi tiết của phương thức thanh toán mà bạn đã kết nối với tài khoản quảng cáo của mình.

Trước khi thực hiện các bước được nêu ở đây, trước tiên hãy đảm bảo bạn là quản trị viên của tài khoản quảng cáo mà mình đang làm việc. Bạn chỉ có thể quản lý phương thức thanh toán của tài khoản quảng cáo khi là quản trị viên. Tìm hiểu thêm về tài khoản quảng cáo và quyền.

Các bước chỉnh sửa hoặc cập nhật phương thức thanh toán

 1. Đi tới mục Cài đặt thanh toán trong Trình quản lý quảng cáo.
 2. Trong phần Phương thức thanh toán, hãy nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh phương thức thanh toán bạn muốn cập nhật.
 3. Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy phương thức thanh toán mà mình muốn cập nhật, hãy nhấp vào Hiển thị thêm để hiển thị tất cả các phương thức thanh toán của tài khoản quảng cáo.

 4. Thực hiện các thay đổi rồi nhấp vào Lưu.

Phương thức thanh toán của bạn sẽ được cập nhật.

Tài nguyên khác

Quản lý quảng cáo

* Nguồn: Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close