Chiến dịch Google Ads

Báo cáo này tập trung cụ thể vào lưu lượng truy cập từ chiến dịch Google Ads của bạn. Vì với các chiến dịch khác của bạn, bạn muốn biết về mức độ hiệu quả mà chiến dịch Google Ads đáp ứng các kỳ vọng của bạn. Bạn có thể sử dụng báo cáo này để trả lời các câu hỏi như:

Chiến dịch của bạn thu hút người dùng mới hiệu quả như thế nào?

Người dùng bị thu hút như thế nào với trang web hoặc ứng dụng của bạn?

Người dùng chi tiêu bao nhiêu tiền và tần suất họ hoàn thành Mục tiêu hoặc Giao dịch thương mại điện tử?

  • Đối với chiến dịch trang web, hãy điều tra chỉ số Chuyển đổi (trong nhóm chỉ số Tóm tắt mặc định trên tab Explorer) hoặc chuyển sang nhóm chỉ số Bộ mục tiêu hoặc Thương mại điện tử
  • Đối với chiến dịch cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị di động, hãy xem chỉ số Doanh thuSố mục tiêu hoàn thành (trong nhóm chỉ số Sử dụng ứng dụng mặc định trên tab Explorer) hoặc chuyển sang nhóm chỉ số Bộ mục tiêu hoặc Thương mại điện tử

Cũng giống như các báo cáo Analytics khác, bạn có thể sắp xếp bảng dữ liệu theo chỉ số quan trọng nhất đối với bạn bằng cách nhấp vào tiêu đề cột cho chỉ số đó. Nhấp vào tên chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo để xem chi tiết và xem chỉ số ở cấp chi tiết hơn.

Xem xét tối ưu hóa bất kỳ chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo nào hoạt động kém theo mục tiêu quảng cáo của bạn. Bạn cũng có thể muốn xem xét đầu tư nhiều hơn vào các chiến dịch có hiệu suất cao.

Bạn có thể thấy (not set) được liệt kê trong bảng. Đôi khi, thông tin có liên quan đến nhấp chuột có thể bị mất ngay cả khi URL đã được nối chính xác với tính năng tự động gắn thẻ của Google Ads. Tìm hiểu thêm về các mục nhập (not set).

Tài nguyên có liên quan

Truy cập vào Trung tâm trợ giúp Google Ads để tìm hiểu các mẹo tối ưu hóa

* Nguồn: Google Analytics

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close