Phương thức thanh toán

Các hình thức thanh toán đã được xác minh bạn có thể thêm vào tài khoản Facebook để thanh toán cho quảng cáo. Bạn có thể xem tất cả các thẻ tín dụng hiện đang hoạt động cũng như mọi phiếu giảm giá quảng cáo đang hoạt động bên dưới tab Phương thức thanh toán trong tài khoản quảng cáo.

Tìm hiểu thêm về các tùy chọn thanh toán cho quảng cáo.

* Nguồn: Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close