Lượt hiển thị

Số lần phân phối quảng cáo dựa trên dữ liệu nhận được từ nền tảng quảng cáo. Có thể đo lường lượt hiển thị dưới dạng lượt hiển thị trên màn hình hoặc lượt hiển thị có thể nhìn thấy, tùy thuộc vào cách mỗi nền tảng tính số lượt hiển thị. Số liệu này có thể không giống nhau trên tất cả các nền tảng.

Lượt hiển thị cho Facebook và các nền tảng do Facebook sở hữu được báo cáo tự động và được tính là số lần quảng cáo xuất hiện trên màn hình. Facebook không thể xác minh lượt hiển thị từ các nền tảng quảng cáo bên thứ ba là lượt hiển thị trên màn hình hay lượt hiển thị có thể nhìn thấy.

Số liệu này không loại trừ các lượt hiển thị có được do gian lận. So sánh Số lượt hiển thị được phân phối cho một người để xem số lần hệ thống đo lường của chúng tôi xác minh rằng quảng cáo đã được phân phối cho một người.

Cách sử dụng

Lượt hiển thị là số liệu được dùng phổ biến trong ngành marketing online. Lượt hiển thị đo lường tần suất phân phối quảng cáo hoặc tần suất đối tượng nhìn thấy quảng cáo.

Cách tính số liệu

Số liệu này được tính bằng số lượt phân phối quảng cáo dựa trên dữ liệu nhận được từ nền tảng quảng cáo. Có thể đo lường lượt hiển thị dưới dạng lượt hiển thị trên màn hình hoặc lượt hiển thị có thể nhìn thấy, tùy thuộc vào cách mỗi nền tảng tính số lượt hiển thị. Số liệu này có thể không giống nhau trên tất cả các nền tảng.

Lượt hiển thị chỉ được báo cáo cho nền tảng quảng cáo mà bạn đã thiết lập thẻ xem. Lượt hiển thị cho Facebook và các nền tảng do Facebook sở hữu được báo cáo tự động và được tính là số lần quảng cáo xuất hiện trên màn hình. Facebook không thể xác minh lượt hiển thị từ các nền tảng quảng cáo bên thứ ba là lượt hiển thị trên màn hình hay lượt hiển thị có thể nhìn thấy và có thể các lượt hiển thị sẽ được thể hiện không tương xứng trong báo cáo. Ví dụ: nếu một nền tảng quảng cáo báo cáo số lượt hiển thị được phân phối, thì số liệu này có thể nhiều hơn so với một nền tảng quảng cáo báo cáo số lượt hiển thị trên màn hình.

Số liệu này không loại trừ các lượt hiển thị có được do gian lận. So sánh Số lượt hiển thị được phân phối cho một người để xem số lần hệ thống đo lường của chúng tôi xác minh rằng quảng cáo đã được phân phối cho một người.

Tất cả lượt hiển thị đều được phân loại là điểm tiếp xúc trả phí.

* Nguồn: Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close