Liên kết/hủy liên kết Google Ads và Analytics

Khi liên kết tài khoản Google Ads với thuộc tính Analytics, bạn có thể xem toàn bộ chu kỳ của khách hàng, từ cách họ tương tác với hoạt động tiếp thị của bạn (ví dụ: thấy quảng cáo hiển thị, nhấp vào quảng cáo) tới cách họ hoàn tất các mục tiêu cuối cùng mà bạn đã đặt ra cho họ trên trang web (ví dụ: mua hàng, sử dụng nội dung).

Trong bài viết này:

Tại sao nên liên kết Google Ads và Analytics?

Khi liên kết Google Ads và Analytics, bạn có thể:

Xem video

Các mức giới hạn

 • Mỗi thuộc tính Analytics có thể có tối đa 200 nhóm liên kết.
 • Mỗi nhóm liên kết có thể có tối đa 1.000 tài khoản Google Ads.

Nếu thông tin thiết lập tài khoản Google Ads hiện tại của bạn vượt quá các mức giới hạn trên, hãy cân nhắc tạo một tài khoản người quản lý Google Ads và liên kết tài khoản đó với thuộc tính Analytics của bạn.

Trước khi bạn bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn đang dùng một Tài khoản Googlequyền Chỉnh sửa đối với thuộc tính Analytics và quyền truy cập Quản trị đối với (các) tài khoản Google Ads.

Lưu ý: Chúng tôi chỉ yêu cầu các quyền này trong quá trình bạn tạo liên kết. Sau khi tạo liên kết xong, bạn có thể sửa đổi hoặc xóa hoàn toàn các quyền này.

Trình hướng dẫn liên kết giúp bạn dễ dàng liên kết (các) tài khoản Google Ads với nhiều chế độ xem của thuộc tính Analytics. Nếu bạn muốn liên kết nhiều thuộc tính Analytics với (các) tài khoản Google Ads của mình, hãy hoàn thành quá trình liên kết cho từng thuộc tính.

 1. Đăng nhập vào Google Analytics.

  Lưu ý: Bạn cũng có thể mở Analytics ngay trong tài khoản Google Ads. Hãy nhấp vào tab Công cụ, chọn Analytics rồi làm theo các bước hướng dẫn còn lại này.

 2. Nhấp vào Quản trị và di chuyển đến thuộc tính mà bạn muốn liên kết.
 3. Trong cột THUỘC TÍNH, hãy nhấp vào Liên kết Google Ads.
 4. Nhấp vào + NHÓM LIÊN KẾT MỚI
 5. Chọn các tài khoản Google Ads mà bạn muốn liên kết, sau đó nhấp vào Tiếp tục.

  Chọn tài khoản người quản lý Google Ads (nếu có) để liên kết tài khoản đó (và tất cả các tài khoản con trong tài khoản đó).

  Nếu bạn chỉ muốn liên kết một số tài khoản được quản lý, hãy mở rộng tài khoản người quản lý, sau đó chọn từng tài khoản Google Ads được quản lý mà bạn muốn liên kết. Hoặc, nhấp vào Tất cả tài khoản có thể liên kết để chọn tất cả các tài khoản Google Ads được quản lý và sau đó bỏ chọn từng tài khoản.

 6. Chuyển liên kết sang trạng thái BẬT cho từng chế độ xem trong thuộc tính mà bạn muốn dữ liệu Google Ads hiển thị.
 7. (Không bắt buộc) Chọn Bật báo cáo lượt hiển thị trên Mạng hiển thị của Google để bao gồm cả dữ liệu đó trong từng chế độ xem.
 8. Nếu bạn đã bật tính năng tự động gắn thẻ trong tài khoản Google Ads hoặc nếu bạn muốn cho phép quy trình liên kết tự động bật tính năng tự động gắn thẻ trong tài khoản Google Ads của mình, hãy bỏ qua để chuyển sang bước tiếp theo (9).

  Tuy nhiên, nếu bạn muốn gắn thẻ liên kết Google Ads theo cách thủ công, hãy nhấp vào Cài đặt nâng cao > Giữ nguyên tùy chọn cài đặt tự động gắn thẻ.

 9. Nhấp vào Liên kết tài khoản.

Xin chúc mừng! Các tài khoản của bạn hiện đã được liên kết. Nếu bạn đã chọn sử dụng tính năng tự động gắn thẻ (được đề xuất), Analytics sẽ bắt đầu tự động liên kết dữ liệu Google Ads với lần nhấp của khách hàng.

Khi bạn liên kết tài khoản Google Ads và thuộc tính Analytics, bất kỳ ai có quyền truy cập vào (các) chế độ xem mà bạn đã chọn trong quá trình liên kết đều có thể xem dữ liệu Google Ads mà bạn đã nhập. Tương tự, nếu bạn chọn nhập dữ liệu Analytics (mục tiêu/Giao dịch thương mại điện tử, chỉ số hoặc Danh sách tiếp thị lại) vào tài khoản Google Ads, bất kỳ ai có quyền truy cập vào tài khoản Google Ads đó đều có thể xem dữ liệu Analytics mà bạn đã nhập.

Chỉnh sửa một nhóm liên kết

Sau khi tạo nhóm liên kết, bạn có thể thêm hoặc xóa tài khoản Google Ads và chế độ xem Analytics khỏi nhóm liên kết đó. Bạn cũng có thể đổi tên nhóm liên kết.

Nếu bạn muốn xóa tất cả tài khoản Google Ads khỏi nhóm liên kết của mình, hãy làm theo hướng dẫn để hủy liên kết (trong phần tiếp theo).

Để chỉnh sửa một nhóm liên kết:

 1. Đăng nhập vào Google Analytics..
  Lưu ý: Bạn cũng có thể mở nhanh Analytics ngay từ bên trong tài khoản Google Ads. Hãy nhấp vào tab Công cụ, chọn Analytics rồi làm theo các bước hướng dẫn còn lại này.
 2. Nhấp vào Quản trị và chuyển đến thuộc tính có liên kết Google Ads mà bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Trong cột THUỘC TÍNH, hãy nhấp vào Liên kết Google Ads.
 4. Trong bảng, hãy nhấp vào nhóm liên kết mà bạn muốn chỉnh sửa.
 5. Để thêm hoặc xóa các tài khoản Google Ads khỏi nhóm liên kết, hãy nhấp vào Chỉnh sửa trong mục Chọn tài khoản Google Ads đã liên kết và chọn hoặc bỏ chọn các hộp bên cạnh các tài khoản đó.
 6. Để thêm hoặc xóa chế độ xem Analytics, hãy nhấp vào Chỉnh sửa trong mục Cấu hình liên kết. Bật hoặc tắt liên kết nếu cần.
 7. Nhấp vào Lưu.

Nếu muốn hủy liên kết tất cả tài khoản Google Ads trong một nhóm liên kết khỏi thuộc tính Analytics của mình, bạn cần xóa toàn bộ nhóm liên kết đó.

Nếu bạn có nhiều tài khoản Google Ads trong một nhóm liên kết và chỉ muốn hủy liên kết một số tài khoản khỏi thuộc tính Analytics, hãy thực hiện theo các hướng dẫn Chỉnh sửa một nhóm liên kết trong phần trước.

Để xóa toàn bộ một nhóm liên kết:

 1. Đăng nhập vào Google Analytics..
  Lưu ý: Bạn cũng có thể mở nhanh Analytics ngay từ bên trong tài khoản Google Ads. Hãy nhấp vào tab Công cụ, chọn Analytics rồi làm theo các bước hướng dẫn còn lại này.
 2. Nhấp vào Quản trị và chuyển đến thuộc tính bạn muốn hủy liên kết.
 3. Trong cột THUỘC TÍNH, hãy nhấp vào Liên kết Google Ads.
 4. Trong bảng, hãy nhấp vào nhóm liên kết mà bạn muốn xóa.
 5. Nhấp vào Xóa nhóm liên kết.
 6. Trong cửa sổ xác nhận bật lên, nhấp vào Xóa.

Xin lưu ý rằng nếu bạn xóa một nhóm liên kết, tất cả dữ liệu sẽ ngừng lưu chuyển giữa tài khoản Google Ads và tài khoản Analytics:

 • Dữ liệu của Google Ads (chẳng hạn như lần nhấp, lần hiển thị, CPC, v.v.) sẽ không hiển thị trong báo cáo Analytics nữa. Dữ liệu về phiên hoạt động đã được lưu chuyển trước khi bạn hủy liên kết tài khoản sẽ vẫn còn. Bất kỳ phiên hoạt động mới nào bắt nguồn từ lần nhấp trong các tài khoản Google Ads đã liên kết này sau khi bạn hủy liên kết đều sẽ xuất hiện trong báo cáo Analytics dưới dạng (not set).
 • Danh sách tiếp thị lại Analytics của bạn sẽ ngừng tích lũy người dùng mới.
 • Google Ads sẽ ngừng nhập tất cả Mục tiêu, Giao dịch thương mại điện tử của Analytics và các chỉ số mà bạn đã định cấu hình.

  Lưu ý: Sau khi dữ liệu Analytics (ví dụ: Mục tiêu) đã được nhập vào Google Ads, dữ liệu đó phải tuân thủ điều khoản dịch vụ của Google Ads.

  Tài nguyên có liên quan

  * Nguồn: Google Analytics

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Close