Giới thiệu về bộ lọc chế độ xem

Sử dụng bộ lọc để giới hạn hoặc sửa đổi dữ liệu trong chế độ xem. Ví dụ: bạn có thể sử dụng bộ lọc để loại trừ lưu lượng truy cập từ các địa chỉ IP cụ thể, chỉ bao gồm dữ liệu từ các thư mục hoặc tên miền phụ cụ thể hoặc chuyển đổi URL trang động thành chuỗi văn bản có thể đọc.

Bạn cần quyền Chỉnh sửacấp tài khoản để quản lý bộ lọc. Xem Tạo và quản lý bộ lọc chế độ xem để biết thêm thông tin.

Trong bài viết này:

Tổng quan về video

Đặt bộ lọc cơ bản

Video này là một phần của khóa học Nguyên tắc cơ bản về phân tích kỹ thuật số trên Học viện Analytics. Xem khóa học đầy đủ tại http://analyticsacademy.withgoogle.com.

Bộ lọc được xác định trước

 • Loại trừ/chỉ bao gồm lưu lượng truy cập từ tên miền ISP: sử dụng bộ lọc này để loại trừ/chỉ bao gồm lưu lượng truy cập từ một tên miền cụ thể như ISP hoặc mạng công ty.

  Khi bạn chỉ định tên miền, đừng bao gồm nhãn máy chủ lưu trữ (ví dụ: chỉ định example.com, không phải www.example.com).

 • Loại trừ/chỉ bao gồm lưu lượng truy cập từ địa chỉ IP: sử dụng bộ lọc này để loại trừ/chỉ bao gồm nhấp chuột từ địa chỉ IP nguồn nhất định.

  Bạn có thể lọc dải địa chỉ đơn giản bằng cách sử dụng các tùy chọn bắt đầu bằng hoặc kết thúc bằng.

  Nếu bạn muốn lọc dải địa chỉ phức tạp hơn, hãy sử dụng Bộ lọc tùy chỉnh để Loại trừ/Bao gồm bằng cách sử dụng Địa chỉ IP và chỉ định biểu thức chính quy làm Dạng bộ lọc. Xem ví dụ về cách sử dụng biểu thức chính quy.

 • Loại trừ/chỉ bao gồm lưu lượng truy cập đến các thư mục con: sử dụng bộ lọc này để loại trừ/chỉ bao gồm lưu lượng truy cập đến một thư mục con cụ thể (như /motorcycles hoặc /help/content/faq).
 • Loại trừ/Chỉ bao gồm lưu lượng truy cập đến tên máy chủ: sử dụng bộ lọc này để loại trừ/chỉ bao gồm lưu lượng truy cập đến tên máy chủ cụ thể (chẳng hạn như sales.example.com hoặc support.example.com).

Bộ lọc tùy chỉnh:

 • Loại trừ: Loại bộ lọc này loại trừ các dòng tệp nhật ký (số lượt truy cập) phù hợp với Dạng bộ lọc. Các dòng phù hợp bị bỏ qua toàn bộ: ví dụ: bộ lọc loại trừ Chrome cũng sẽ loại trừ tất cả các thông tin khác trong dòng nhật ký đó, chẳng hạn như khách truy cập, đường dẫn, giới thiệu và thông tin tên miền.
 • Bao gồm: Loại bộ lọc này bao gồm các dòng tệp nhật ký (số lượt truy cập) phù hợp với Dạng bộ lọc. Tất cả các lần truy cập không phù hợp sẽ bị bỏ qua và bất kỳ dữ liệu nào về các lần truy cập không phù hợp sẽ không có sẵn trong báo cáo.
 • Chữ hoa/Chữ thường: Chuyển đổi nội dung của trường thành toàn bộ chữ hoa hoặc toàn bộ chữ thường. Những bộ lọc này chỉ ảnh hưởng đến chữ cái và không ảnh hưởng đến các ký tự đặc biệt hoặc số.
 • Tìm kiếm & thay thế: Đây là một bộ lọc đơn giản mà bạn có thể sử dụng để tìm kiếm một dạng trong một trường và thay thế dạng tìm được bằng một dạng thay thế.
 • Nâng cao: Loại bộ lọc này cho phép bạn tạo một trường từ một hoặc hai trường khác. Công cụ lọc sẽ áp dụng các biểu thức trong hai trường Trích cho các trường được chỉ định và sau đó xây dựng trường thứ ba bằng biểu thức Xây dựng. Hãy đọc Bộ lọc nâng cao để biết thêm thông tin.

Cách sử dụng phổ biến của bộ lọc

Dưới đây là một số cách bạn có thể sử dụng bộ lọc:

Giới hạn của bộ lọc

Bộ lọc chế độ xem phải tuân theo các giới hạn và chú ý sau đây:

 • Bộ lọc tạo ra tác động vĩnh viễn. Việc lọc lần truy cập đến của bạn sẽ bao gồm, loại trừ hoặc thay đổi vĩnh viễn các lần truy cập đó trong chế độ xem đó, theo loại bộ lọc. Do đó, bạn nên LUÔN phải duy trì một chế độ xem dữ liệu không sử dụng bộ lọc để luôn có thể truy cập vào tập dữ liệu đầy đủ của mình.
 • Bộ lọc cần tối đa 24 giờ trước khi được áp dụng cho dữ liệu của bạn.
 • Các trường được chỉ định trong bộ lọc phải tồn tại trong lần truy cập và không được trống để bộ lọc được áp dụng cho lần truy cập đó. Ví dụ: nếu bạn đang lọc theo Tên máy chủ, nhưng lần truy cập không chứa trường đó (có lẽ là lần truy cập đã được gửi thông qua Measurement Protocol và yêu cầu đó không chứa thông số &dh), sau đó bất kỳ bộ lọc nào hoạt động theo Tên máy chủ sẽ bị bỏ qua và lần truy cập sẽ được xử lý như t không có bộ lọc.
 • Bộ lọc là đối tượng cấp tài khoản. Nếu chỉnh sửa bộ lọc ở cấp chế độ xem, thì bạn cũng sẽ thay đổi bộ lọc ở cấp tài khoản và bất kỳ chế độ xem nào khác sử dụng bộ lọc cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi thay đổi đó. Nếu bạn muốn tùy chỉnh bản sao của một bộ lọc hiện tại đang được nhiều chế độ xem sử dụng, thì hãy tạo bộ lọc mới và áp dụng cho một mình chế độ xem đó.
 • Bộ lọc được áp dụng sau khi dữ liệu của bạn đã được xử lý. Bạn không thể tạo bộ lọc để thay đổi phạm vi của thứ nguyên

Sử dụng xác minh bộ lọc để đảm bảo bộ lọc của bạn sẽ hoạt động như mong đợi trước khi áp dụng chúng cho dữ liệu đến.

Tìm hiểu cách tạo và quản lý bộ lọc chế độ xem.

Tìm hiểu thêm về các loại bộ lọc.

* Nguồn: Google Analytics

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close