Chọn và so sánh phạm vi ngày

Công cụ chọn phạm vi ngày ở phía trên cùng bên phải của mỗi báo cáo ngoại trừ báo cáo Thời gian thực.

Để chọn một phạm vi ngày, hãy nhấp vào mũi tên bên cạnh phạm vi ngày hiện tại để mở kiểm soát. Khi bạn đã chọn phạm vi ngày mới, hãy nhấp vào Áp dụng để cập nhật báo cáo của mình.

Để sử dụng phạm vi ngày xác định trước, hãy chọn một trong các phần sau từ menu Phạm vi ngày:

 • Tùy chỉnh: Dữ liệu cho phạm vi ngày tùy chỉnh của bạn. (Xem hướng dẫn bên dưới.)
 • Hôm nay: Dữ liệu sẵn có cho ngày trong lịch hiện tại cho đến thời điểm mà bạn chọn
 • Hôm qua: Dữ liệu cho ngày trong lịch trước đó
 • Tuần trước: Dữ liệu cho Chủ Nhật đến Thứ Bảy của tuần theo lịch trước đó
 • Tháng trước: Dữ liệu cho ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng của tháng theo lịch trước đó

Phạm vi ngày tùy chỉnh

Để đặt số ngày của riêng bạn, hãy chọn Tùy chỉnh từ menu Phạm vi ngày, sau đó thực hiện theo hướng dẫn dưới đây.

Để chọn một ngày duy nhất:

 • Nhấp vào ngày bất kỳ trên lịch.
 • Nhập một ngày (ở định dạng tháng/ngày/năm) trong cả hai trường Phạm vi ngày.

Để chọn tuần cụ thể:

 • Nhấp vào ngày đầu tiên và cuối cùng trong tuần trên lịch.
 • Hãy nhập ngày bắt đầukết thúc (ở định dạng tháng/ngày/năm) trong trường Phạm vi ngày.

Để chọn phạm vi ngày:

 • Trong lịch, hãy nhấp vào ngày bắt đầu bạn muốn, sau đó nhấp vào ngày kết thúc. Những ngày đã chọn được tô sáng.
 • Bạn cũng có thể nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc vào các trường Phạm vi ngày, sử dụng định dạng tháng/ngày/năm.

Để so sánh hai phạm vi ngày khác nhau:

Chọn hộp kiểm So với trước đây sau đó sử dụng điều khiển để đặt phạm vi ngày thứ hai.

Lưu ý rằng sau khi bạn đã chọn phạm vi ngày mới, hãy nhấp vào Áp dụng.

* Nguồn: Google Analytics

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close