Thêm tài khoản

Khi bạn tạo tài khoản, bạn cũng tự động tạo thuộc tínhchế độ xem cho tài khoản đó. Các cấp này tạo nên cấu trúc bên trong Analytics cho phép bạn thu thập và phân tích dữ liệu. Xem Tài nguyên liên quan bên dưới.

Bạn mới sử dụng Analytics? Tìm hiểu cách đăng ký và bắt đầu với Analytics.

Trong bài viết này:

Thêm tài khoản vào Tài khoản Analytics của bạn

Bạn cần có quyền chỉnh sửa để sử dụng tính năng này.

Để tạo cấp tài khoản mới trong tài khoản Analytics hiện tại:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Analytics của bạn.
 2. Nhấp vào Quản trị.
 3. Trong cột TÀI KHOẢN, chọn Tạo tài khoản mới từ menu.
 4. Nhấp vào Trang web hoặc Ứng dụng dành cho thiết bị di động.
 5. Trong Thiết lập tài khoản của bạn, hãy nhập Tên tài khoản.

  Hãy sử dụng tên mô tả và cụ thể để bạn có thể dễ dàng biết tài khoản này dùng để làm gì khi bạn xem tên trong danh sách Tài khoản.

 6. Trong Thiết lập thuộc tính của bạn, hãy nhập Trang web hoặc Tên ứng dụng.

  Nếu bạn có kế hoạch theo dõi nhiều hơn một thuộc tính trong tài khoản này, hãy sử dụng tên mô tả và cụ thể. Đối với ứng dụng, bao gồm phiên bản hoặc số phiên bản. Điều này sẽ giúp bạn duy trì các thuộc tính ứng dụng một cách có tổ chức trong tài khoản.

 7. (Chỉ web) Nhập URL trang web.

  Bạn không thể tạo thuộc tính nếu URL không được định dạng đúng.

  Nhấp để mở rộng và xem cách định dạng đúng tên miền của bạn.

  Chọn chuẩn giao thức (http:// hoặc https://). Nhập tên miền mà không có bất kỳ ký tự nào sau tên, kể cả dấu gạch chéo (www.example.com, không phải www.example.com/). Hầu hết các công ty lưu trữ tên miền chỉ hỗ trợ ký tự UTF-8 trong URL. Bạn nên sử dụng ký tự UTF-8 hoặc punycode cho các biểu tượng và bất kỳ ký tự nào không phải UTF-8 (bao gồm cả ký tự Cyrillic) trong tên miền của bạn. Tìm kiếm bộ chuyển đổi punycode trên web để được trợ giúp về vấn đề này.
 8. Chọn Danh mục ngành.
 9. Chọn Múi giờ báo cáo.

  Điều này được sử dụng làm ranh giới ngày cho báo cáo của bạn, bất kể nơi dữ liệu bắt nguồn.

  Nhấp để mở rộng và xem thêm về cách cài đặt Múi giờ báo cáo hoạt động.

  • Cài đặt múi giờ chỉ ảnh hưởng đến cách dữ liệu xuất hiện trong báo cáo chứ không ảnh hưởng đến cách bạn thu thập dữ liệu. Ví dụ: nếu bạn chọn Hoa Kỳ, Giờ Thái Bình Dương, thì đầu và cuối mỗi ngày được tính toán dựa trên Giờ Thái Bình Dương, bất kể phiên bắt nguồn từ New York, London hay Moscow.
  • Nếu tài khoản Analytics của bạn được liên kết với tài khoản Google Ads, thì múi giờ được tự động đặt thành tùy chọn Google Ads và bạn sẽ không thấy tùy chọn này. Điều này đảm bảo báo cáo chính xác về các chiến dịch Google Ads của bạn.
  • Việc thay đổi múi giờ của bạn sẽ ảnh hưởng đến dữ liệu về sau và không có hiệu lực trở về trước. Bạn có thể nhận thấy dữ liệu báo cáo của mình đi ngang hoặc tăng/giảm đột ngột trong một khoảng thời gian nếu bạn cập nhật cài đặt giờ sau khi đã sử dụng thuộc tính này. Báo cáo của bạn cũng có thể dựa vào múi giờ cũ trong khoảng thời gian ngắn sau khi bạn cập nhật cài đặt này.
 10. Trong phần Cài đặt chia sẻ dữ liệu, hãy chọn cài đặt bạn muốn. Tìm hiểu thêm về cài đặt chia sẻ dữ liệu.
 11. Nhấp vào Nhận ID theo dõi.

Tài nguyên có liên quan

Tìm hiểu thêm về các yếu tố cấu trúc trong tài khoản Analytics được đề cập trong bài viết này:

* Nguồn: Google Analytics

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close